STRONGU HORNBILL H8 (74 TH / S) Giá thông thường

October 9, 2021
tin tức mới nhất của công ty về STRONGU HORNBILL H8 (74 TH / S) Giá thông thường

Người mẫu Chim hồng hoàng H8 từ StrongU khai thác mỏ Thuật toán SHA-256 với tỷ lệ băm tối đa là 74Th / s cho mức tiêu thụ điện là 3330W.